Recording en Monitoring van IPTV streams tijdens Olympische en Paralympische Spelen in Japan

  • De klant: NOC*NSF Topsport
  • De uitdaging: Opnemen en weergeven van IPTV streams voor wedstrijdanalyse tijdens Olympische en Paralympische Spelen 2020 in Japan
  • De oplossing: Mividi AMR130 recording en WMS120 monitoring software
  • Partner: Team Prestatie Technologie van NOC*NSF

Uitdaging

Informatie over je concurrentie is in topsport extreem belangrijk. Dat begint vaak met live beelden die vervolgens tot in de kleinste details worden bestudeerd en vaak als input dienen voor analyse software.

Eind 2019 melden zich experts van het team Prestatie Technologie van het NOC*NSF bij Netchange met een interessant vraagstuk voor de Olympische Spelen van 2020 in Japan.

Zij waren op zoek naar een efficiënte manier om de live uitzendingen van de wedstrijden zoals aangeboden via het interne IPTV systeem in het Olympisch dorp te registreren, te clippen en vervolgens te delen met de team coaches.

Er zijn een aantal landen die dit doen en Nederland is daar één van. Doel is om over de meest actuele informatie te beschikken van de wedstrijden van de tegenstanders.

Tijdens de Spelen wordt er altijd door de Olympic Broadcast organisatie gezorgd voor een eigen IPTV omgeving waarin alle wedstrijden vanuit alle locaties integraal worden uitgezonden. Gedurende de vorige edities werden deze wedstrijden door middel van video capture apparaten op een aantal laptops opgenomen, bekeken en geschikt gemaakt voor distributie naar de teamcoaches. Dit was bewerkelijk en zeer tijdsintensief. Het ging soms wel om 30 gelijktijdige streams die moesten worden opgenomen. Stel je een ruimte voor met aantal TV ontvangers of decoders die vervolgens via een video capture apparaat gekoppeld worden aan even zovele laptops. Op ieder van die laptops moest gecontroleerd worden of de opname goed liep en vervolgens moest dit bewerkt worden zodat de beelden die relevant waren konden worden geselecteerd en verdeeld.


Oplossing

Dit moest efficiënter kunnen en ook zonder permanente aanwezigheid van een technicus, zo was de gedachte. Dit was dan ook de vraag die aan Netchange werd gesteld. Daarnaast moet het systeem mobiel zijn en bruikbaar op een laptop.

De potentiële oplossing was snel geselecteerd: de Mividi AMR130 Recording software. Via de video editing functies kan op een eenvoudige manier een tijdsvenster worden geslecteerd en in MP4 formaat worden geëxporteerd. De situatie was echter iets gecompliceerder.

Tijdens de Spelen van 2020 zou er namelijk een nieuwe IPTV systeem worden gebruikt en om te kunnen bepalen of Mividi AMR130 compatible zou zijn met dit systeem, moesten de gedetailleerde specificaties bekend zijn. Is er sprake van stream encryptie, welke video codec wordt gebruikt, welke TV standaard (Japan heeft een eigen TV standaard), welke bitrate (hoeveel HDD capaciteit is nodig), laat het IPTV netwerk een ‘vreemde’ server toe, etc. etc. Netchange kon hierbij voor een groot deel de vragen aanreiken, zodat heel specifiek de benodigde informatie kon worden opgevraagd.

Een eerste rondvraag leverde genoeg informatie op om parallel een test licentie uit te proberen om te zien of de functionaliteit inderdaad voldoende zou zijn.

De idee was om AMR130 te installeren op een zeer krachtige Laptop en via de software de gewenste IPTV streams (UDP TransportStreams) op te nemen. Hiermee zou de complexiteit van de oplossing drastisch gereduceerd kunnen worden en ook zouden de aanvullende kosten om ca. 15 laptops te vervoeren, in te richten en te managen geminimaliseerd worden.

Uit de test werd al snel duidelijk dat het basis concept succesvol zou werken, maar er waren wel een paar aanvullende wensen om de fit te verbeteren en het gebruik te vergemakkelijken.

De belangrijkste vragen hadden betrekking op de mogelijkheid de opnames in te kunnen plannen en de opnames te doen in het meer gangbare mp4 formaat. Daarnaast was de wens ontstaan om met een  multiview te kunnen werken waarmee in een oogopslag alle lopende kanalen in de gaten gehouden kunnen worden.

Mividi was bereid om de aanvullende functionaliteit in AMR130 te realiseren en voor de Multiview was er in WMS120 een aanvullende oplossing kant en klaar beschikbaar.

Uiteindelijk zijn zowel de AMR130 recording als de WMS120 multiview en alarmering software geleverd. Om een fail safe situatie te creëren zijn de licenties op USB’s geleverd zodat in geval van een hardware failure de oplossing op alternatieve hardware snel weer operationeel gemaakt kan worden.

Ervaring

Met de keuze voor Mividi verkreeg het team prestatie Technologie de zeer gewenste vrijheid en flexibiliteit om opnemen op verschillende tijdstippen te plannen. Daarnaast werd met Mividi een compacte oplossing verkregen die snel wat op te bouwen en af te breken, volledig kon draaien op ene laptop en bovendien remote te bereiken. De kwaliteit van de gemaakte opnames was goed terwijl de omvang van de bestanden relatief laag bleef, wat voor de analisten een belangrijk punt was.

De samenwerking met Netchange verliep zeer goed volgens Finn Frielink, expert Prestatie Technologie NOC*NSF. “Vanaf het begin tot het einde is er met ons meegedacht om tot de ideale set-up te komen voor het maken van video opnames. Ook de support op afstand was snel en hielp ons acute problemen op te lossen”

Gebruikte producten

Hieronder vindt u een overzicht van de door Netchange gebruikte producten voor deze USE CASE.