Disclaimer

Netchange is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit onjuiste informatie op, of het gebruik van deze website.
Zonder schriftelijke toestemming van Netchange mag niets worden overgenomen voor (her)publicatie of reproductie in welke vorm dan ook.
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Voor fouten of onjuistheden in de tekst - van welke aard dan ook - aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
Alle gebruikte merken behoren de rechtmatige eigenaren toe.
Uw opmerkingen met betrekking tot deze site kunt u richten aan service[at]netchange.nl

Privacy beleid
Netchange respecteert uw recht op privacy. Om die reden hanteren wij een strikt privacybeleid. De belangrijkste elementen worden hier toegelicht.

Verzamelen van informatie
Netchange registreert alleen de persoonsgegevens (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u zelf via onze website of via e-mailcorrespondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld, zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en de communicatie via onze website te verbeteren.

Gebruik van informatie
De persoonsgegevens die u aan Netchange verstrekt worden gebruikt voor een correcte communicatie tussen u en Netchange, alsmede voor het juist bezorgen van documentatie en/of bestellingen. Netchange kan gebruik maken van de diensten van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens aan Netchange heeft verstrekt en u wilt dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, dan verzoeken wij u dit te melden via service[at]netchange.nl. Voor zover er geen belemmeringen bestaan zullen wij uw verzoek honoreren.

Kinderen en ouders
Netchange heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens naar Netchange versturen. Streamit zal de kinderen - als zij zich als zodanig bekendmaken - daarop wijzen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u contact met ons opnemen via service[at]netchange.nl Voor zover er geen belemmeringen bestaan zullen wij uw verzoek honoreren.

Overige informatie
De website bevat links naar andere websites. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites.
Sommige pagina’s op deze site kunnen cookies bevatten. Dit zijn gegevens die op uw computer worden opgeslagen, tenzij u de ontvangst van cookies heeft geblokkeerd. Als een door ons verzonden cookie op uw PC is opgeslagen, zal onze server uw PC herkenen als u opnieuw onze website bezoekt.
Wettelijk of in het kader van een gerechtelijk of overheidsonderzoek kan Netchange verplicht worden uw persoonsgegevens vrij te geven.
Netchange behoudt zich het recht voor deze privacyrichtlijnen op elk moment te wijzigen. In dat geval zullen wij de nieuwe richtlijnen direct op deze webpagina publiceren.

Contact? Wij bellen jou...

*