Maritiem CCTV camerasysteem integratie met IPTV op off-shore bagger schip

  • De klant: Internationaal off-shore maintenance concern
  • De uitdaging: Koppelen CCTV systeem met IPTV entertainment
  • De oplossing: Teracue TAC, FIEDZ Multi source encoder/decoder
  • Partner: Alphatron Marine Systems Singapore

CCTV koppelen met IPTV

Voor Alphatron Marine Systems Singapore ontwierp Netchange een oplossing om  voor een specifiek project een dek camera systeem met ca. 17 CCTV camera’s te koppelen aan het IPTV entertainment systeem van de bemanning. Als bijzondere eis moesten de dek camera signalen ook in een aantal quad multiview kanalen gebundeld worden. De signalen moesten 24/7 betrouwbaar ter beschikking staan. Het doel hiervan was dat de bemanning in staat moest worden gesteld snel toegang tot de beelden van de situatie aan dek te krijgen.

De uitdaging zat in een aantal technische obstakels. Over het algemeen worden beelden van CCTV camera’s beschikbaar gesteld in RTSP formaat en is de bitrate vaak beperkt. Deze RTSP signalen  moesten omgezet worden naar een UDP multicast transport stream, waardoor het IPTV entertainment systeem er mee overweg kon. Ten slotte was het nodig de beelden van 4 CCTV camera’s te bundelen (remuxen) in 1 nieuwe UDP multicast TS. In totaal moesten er 17 single source en 4 quad source UDP ~TS signalen worden gemaakt en aan de IPTV kanalenlijst worden toegevoegd.

Concept

Netchange heeft hiervoor technologie van verschillende fabrikanten gecombineerd en getest tot een werkend geheel waarbij ook de keuze van de cameras zeer belangrijk bleek.

Om de CCTV beelden geschikt te maken voor het IPTV entertainment systeem, koos Netchange de Teracue TAC oplossing aangevuld met de FIEDZ quad tranceivers om de IPTV quad signalen te kunnen maken. TAC is een server gebaseerde re-packager en routing oplossing. De FIEDZ Quad Transceivers waren Netchange eigen merk multi-source encoders/decoders die elk 4 input signalen konden re-muxen naar een standaard UDP SPTS kanaal.

Daar CCTV camera’s niet altijd op een standaard RTSP URL reageren was het belangrijk om al in de concept fase door middel van uitvoerig testen zeker te zijn van een werkende oplossing. Tijdens de test fase bleek dat de  aanvankelijk geselecteerde dek cameras een SD signaal leverden met een te lage bitrate om in een IPTV entertainment systeem goede beelden te kunnen tonen. Een eventuele transcoding slag was zinloos, omdat het bronsignaal te beperkt was om een significante verbetering te kunnen bereiken. Transcoding functionaliteit zou ook de kosten van de totale oplossing aanzienlijk verhogen.

Realisatie

Op basis van nieuw geselecteerde HD CCTV dekcamera’s is het hele concept bij Netchange in Zeewolde opgebouwd, getest en gedocumenteerd, zodat de Alphatron Marine Systems engineers in eigen beheer de oplossing konden bouwen en installeren.

De Teracue TAC vraagt op basis van een RTSP URL de diverse camera’s om het signaal en converteert dit naar een UDP TS multicast signaal dat door ieder standaard IPTV system verwerkt kan worden. Deze zelfde UDP multicast signalen dienden ook als bron voor de FIEDZ encoders/decoders. Van 4 IP bronsignalen werd door een re-mux 1 nieuw signaal gemaakt en als UDP TS multicast geëncodeerd en toegevoegd aan de IPTV kanalenlijst.

Inmiddels is deze oplossing op 3 offshore schepen succesvol geïnstalleerd.

Gebruikte producten

Hieronder vindt u een overzicht van de door Netchange gebruikte producten voor deze USE CASE.